"Trong những gì bạn tích lũy, hãy tích lũy sự hiểu biết"