Túi khí chèn lót giúp bảo vệ hàng hóa trong quá trình vận chuyển. Xử lý khoảng trống của kiện hàng.

Túi khí chèn hàng

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

11 mục

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

11 mục

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
"Trong những gì bạn tích lũy, hãy tích lũy sự hiểu biết"