10 Lưỡi- Lưỡi Dao Thép SK5 25 x 125 x 0.7mm Tolsen TS30017 – 1 Hộp

10 Lưỡi- Lưỡi Dao Thép SK5 25 x 125 x 0.7mm Tolsen TS30017 – 1 Hộp

Mã: TS30017 Danh mục: