Béc nhỏ tưới phun 360 nối ren trong 21 Kanok 311-B – cái

Béc nhỏ tưới phun 360 nối ren trong 21 Kanok 311-B – cái

Mã: KANOK-311-B Danh mục: Từ khóa: , , , , , , , , , , , , ,