Béc tưới nhỏ phun ngang 360 nối ống 5 ly Kanok 321-H – Cái

Béc tưới nhỏ phun ngang 360 nối ống 5 ly Kanok 321-H – Cái

Mã: KANOK-321-H Danh mục: Từ khóa: , , , , , , , , , , , , , ,