Béc Tưới Phun Mưa Chống Côn Trùng BS5000 Plus Chỉnh Lưu Lượng Và Bán Kính BSMN BS5000 – cái

14,900

Béc Tưới Phun Mưa Chống Côn Trùng BS5000 Plus Chỉnh Lưu Lượng Và Bán Kính BSMN BS5000 – cái

14,900

Mã: BS5000PLUS30L Danh mục: Từ khóa: , , , , , , , , , , , , , , , , ,