Béc Tưới Phun Mưa Chống Côn Trùng BS5000 plus Chỉnh Lưu Lượng Và Bán Kính BSMN BS5000 Plus – Bịch 10 Cái

148,500

Cho phép đặt hàng trước

Béc Tưới Phun Mưa Chống Côn Trùng BS5000 plus Chỉnh Lưu Lượng Và Bán Kính BSMN BS5000 Plus – Bịch 10 Cái

148,500

Mã: BS5000PLUS60L-B10C Danh mục: