Béc Tưới Phun Mưa Chống Côn Trùng BS5000 plus Chỉnh Lưu Lượng Và Bán Kính BSMN BS5000 Plus – cái

14,900

Béc Tưới Phun Mưa Chống Côn Trùng BS5000 plus Chỉnh Lưu Lượng Và Bán Kính BSMN BS5000 Plus – cái

14,900

Mã: BS5000PLUS60L Danh mục: Từ khóa: , , , , , , , , , , , , , , , , ,