Cây cắm gắn béc tưới dài 45cm 2 đầu vòng C.45-2V

1

* Báo giá theo yêu cầu
* Giao hàng toàn quốc
* Thanh toán COD

Cây cắm gắn béc tưới dài 45cm 2 đầu vòng C.45-2V

1