Dao rọc giấy 61x19mm kèm 5 lưỡi công nghiệp Tolsen TS30009 – Cái

Dao rọc giấy 61x19mm kèm 5 lưỡi công nghiệp Tolsen TS30009 – Cái

Mã: TS30009 Danh mục: