Đầu tưới 8 tia chân cắm điều chỉnh được, 0-40 l/h, 1 hộp = 10 cái / 0-40 l/h adjustable shrubbler 10pcs CLABER 91228 – Bịch 10 cái

385,000

Cho phép đặt hàng trước

Đầu tưới 8 tia chân cắm điều chỉnh được, 0-40 l/h, 1 hộp = 10 cái / 0-40 l/h adjustable shrubbler 10pcs CLABER 91228 – Bịch 10 cái

385,000

Mã: CLABER-91228-B10C Danh mục: Từ khóa: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,