Đầu tưới nhỏ giọt đầu cuối 0-10 L/H, 1 hộp=10 cái / 0-10 L/H Plus End-of-line Dripper CLABER 91214 – Bịch 10 cái

198,000

Cho phép đặt hàng trước

Đầu tưới nhỏ giọt đầu cuối 0-10 L/H, 1 hộp=10 cái / 0-10 L/H Plus End-of-line Dripper CLABER 91214 – Bịch 10 cái

198,000

Mã: CLABER-91214-B10C Danh mục: Từ khóa: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,