Đầu tưới nhỏ giọt đầu cuối 0-6 l/h, 1 hộp = 10 cái / 0-6 L/H End-line Dripper (BL 10 pcs) CLABER 91209 – Bịch 10 cái

165,000

Cho phép đặt hàng trước

Đầu tưới nhỏ giọt đầu cuối 0-6 l/h, 1 hộp = 10 cái / 0-6 L/H End-line Dripper (BL 10 pcs) CLABER 91209 – Bịch 10 cái

165,000

Mã: CLABER-91209-B10C Danh mục: Từ khóa: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,