Đầu tưới nhỏ giọt liền trục 0- 6 lít-h line Dripper Claber 99217 – Cái

Cho phép đặt hàng trước

Đầu tưới nhỏ giọt liền trục 0- 6 lít-h line Dripper Claber 99217 – Cái

Mã: CLABER-99217 Danh mục: Từ khóa: , , , , , , , , , , , , , , ,