Dây Tưới Phun Mưa Chaiyo 42mm loại 4 lỗ cuộn 100m Dây Tưới Phun Mưa Chaiyo 42mm loại 4 lỗ cuộn 100m Kanok 6-72(CH)4LO – cuộn

614,900

Cho phép đặt hàng trước

Dây Tưới Phun Mưa Chaiyo 42mm loại 4 lỗ cuộn 100m Dây Tưới Phun Mưa Chaiyo 42mm loại 4 lỗ cuộn 100m Kanok 6-72(CH)4LO – cuộn

614,900

Mã: 6-72(CH)4LO Danh mục: Từ khóa: , , , , , , , , , , , , , ,