Kềm cắt cáp điện Total THT115366 – Cái

923,000

Cho phép đặt hàng trước

Kềm cắt cáp điện Total THT115366 – Cái

923,000

Mã: THT115366