Nhíp gắp linh kiện chống tĩnh điện mũi bằng 120- 9- 2mm Asaki AK-9203 – Cái

Nhíp gắp linh kiện chống tĩnh điện mũi bằng 120- 9- 2mm Asaki AK-9203 – Cái

Mã: AK-9203 Danh mục: