Ống tưới nhỏ giọt cuốn quanh gốc BSTech vệ sinh được BSMN-BSVSD – mét

7,293

Cho phép đặt hàng trước

Ống tưới nhỏ giọt cuốn quanh gốc BSTech vệ sinh được BSMN-BSVSD – mét

7,293

Mã: BSMN-BSVSD Danh mục: Từ khóa: , , , , , , , , , , , , , ,